Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

GENERALSPONSOR

 

Sparebanken Møre er den største banken i fylket. Vi har 30 kontor, og 48 mrd i forvaltningskapital (pr desember 2011).

Vi har også fylkets største plasseringsmiljø, og tilbyr aksjehandel, aktiv forvaltning og kapitalrådgjeving.

 

Møre Eiendomsmegling

Møre Eiendomsmegling tilbyr alle typar meglartenester innan bustad, fritidseigedom, prosjekt og næring.

 

Møre Finans AS

Møre Finans AS tilbyr leasingfinansiering av utstyr, maskiner og transportmidlar til både næringsliv og offentlig sektor.

 

Viktig bidragsytar i lokalsamfunnet

Sparebanken Møre er også ein av fylkets største og viktigaste bidragsytarar til kultur- og idrettsliv.

Som sparebank har vi høve til å disponere ein del av overskotet vårt til allmennyttige formål,

og sidan 2003 har vi delt ut samfunnsutbytte til fleire tusen lag og organisasjonar i Møre og Romsdal!

 

 

Les meir på www.sbm.no

Tidligare innlegg

Kategoriar