Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

Politiattest

POLITIATTESTER – RUTINER I GURSKEN IL

Gursken idrettslag fylgjer dei rutinar som er anbefalt av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite vedteken 10.mars 2008.

Alle som skal ha verv eller oppgåver i Gursken IL som innebærer eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemma, skal fremskaffe politiattest.

Rutinane i Gursken IL er slik:

 1. Styret i idrettslaget har organisert arbeidet med politiattestar slik at leder for fotballgruppa er ansvarlig for politiattestar i Gursken IL
 2. Fylgjande verv i Gursken IL krev politiattest:
  1. Trenarar
  2. Lagleiarar
  3. Aktivitetsleiarar for idrettsskule
  4. Informasjon om politiattestar ligg i klubbhandboka  og skal vere tema på foreldremøtar ved sesongstart.
  5. Rutinar for innhenting av politiattestar:
   1. Leder for fotballgruppa skal sende søknad om politiattest til politiet
   2. Søknad underskrivast av den som treng attesten og leder for fotballgruppa.
   3. Når søker mottek politiattesten skal denne framvisast for leder for fotballgruppa.
   4. Leder for fotballgruppa skal lagre oversikt over kven som er avkrevd politiattest, at attesten er framvist og dato for framvisning.
   5. Leder for fotballgruppa skal framvise lista for styret ved behov.
   6. Klubben skal ikkje oppbevare politiattestane.
   7. Leder for fotballgruppa legg fram oppdatert liste over politiattestar i Januar kvart år for styret.

Tidligare innlegg

Kategoriar