Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

Bli medlem

Alle er velkomne til å bli medlemmar i Gursken Idrettslag.

Medlemskontiget 2013:

Barn (minst ein av foresatte må vere medlem) kr 100,-
Vaksen (over 16 år) kr 150,-
Familie  kr 300,-

Betal til kontonummer 3906 30 25228, og spesifiser kven medlemskapet gjeld for. Dersom det er eit familiemedlemskap så oppgi navna på alle famileemedlemmane.

Giroblankett: Medlemskontigent GIL 2013

Tidligare innlegg

Kategoriar