Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

Mal årsmelding

Fotballsesongen er no over. I den samanheng er tida inne for å oppsummere året som har gått. Vi i styret ynskjer difor at lagleiar ilag med trenar set seg ned og skriv ei årsmelding for sitt lag mens sesongen enno er friskt i minnet.

Som ei hjelp til dette arbeidet er det er utarbeidd ein mal for skriving av årsmelding. Denne ynskjer vi at alle lagleiarar nyttar slik at vi får ein best mogleg oversikt frå kvart lag. Den vil og ligge som vedlegg til årsmeldinga for fotballgruppa.

Årsmeldinga skal sendast til leiar på e-post innan 15.januar 2016.

Malen finn du her: Mal-årsmeldingMal-årsmelding

Tidligare innlegg

Kategoriar