Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

Dommarar

Når du treng dommar til kamp eller turnering, kan desse personane spørjast:

  • Karoline Haukeland 92 81 95 77
  • Ingvild A. Vik 95 30 51 75
  • Kåre Fjørtoft 99 24 17 78
  • Kato Myklebust 97 08 07 90

 

Gursken IL betalar dommarane 200,- pr kamp for aldersbestemt fotball. Dømer ein kamper i miniturneringar får ein 50 kr per kamp.

Den enkelte dommar sender melding til Knut Sindre (98 24 02 25) med krav om utbetaling av godtgjersle. Ein må oppgje namn og kontonummer.

Tidligare innlegg

Kategoriar