Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

Innkalling til årsmøte for Gursken IL 2016

Styret innkallar til årsmøte, og ynskjer gamle og nye medlemmar velkomne!

Møtedato: 15.02 klokka 19.00 på klubbhuset.

Saker som ynskjast tatt opp på årsmøte må vere innkomne styret innan 09.02, saker kan sendast til lennart.fylling@havyard.com.

Etter endt frist for å sende inn saker, vil årsmøtet 2016 bestå av ordinære årsmøtesaker samt behandling av ny lovnorm fra NIF.

Velkomne !!

 

Tidligare innlegg
Kategoriar