Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

Utleige av klubbhuset

For leige av klubbhuset kontakt:
Lennart Fylling tlf 916 44 813,

Lennart.Fylling@havyard.com

Selskapslokala har plass til ca. 50 gjester og kjøkkenet er utstyrt med bestikk og service for 50 personer.

Kontraktvilkår for leige av Klubbhuset

Leigartakar disponerer huset frå kl. 12 leigedagen til kl. 14 neste dag, dersom ikkje noko anna er avtalt.

Støy: Av omsyn til nabolaget ber vi om støy utendørs vert begrensa.

 Rydding:

  • Leigar skal rydd og vaske lokala. Vasking er ikkje inkludert i leiga.
  • Bestikk og service skal vaskast og ryddast tilbake på plass.
  • Leigar skal fjerne tomgods.
  • Søppel skal hivast i dunkane på området.
  • Uteområdet skal ryddast.

Erstatning: Det forventast at inventar og utstyr vert behandla med tilbørlig varsomheit. Leigar vert gjort økonomisk ansvarleg for skader på inventar og utstyr.

Forsikring: Bygningen er forsikra av utleiger. Forsikringa omfattar ikkje leigetakarens eigendelar.

Prisar:

  • Barneselskap kr. 700,- (inntil 6 timar)
  • Leige pr. døgn kr. 1200,-
  • Leige helg kr 2000,-
  • Konfirmasjon/ barnedåp kr. 1200,- (frå laurdag ettermiddag til måndag føremiddag)
  • Ved utleige av andre objekt som for eksempel dukar, telt eller kontor skal pris og vilkår avtalast spesielt.

 

Tidligare innlegg

Kategoriar