Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

ToreA

Dommerkurs

Gursken IL ønsker flere klubbdommere. De som ønsker å bli klubbdommer kan kontakte Tore Almestad. Vi vil holde et klubbdommerkurs i samarbeid med fotballkretsen så raskt som mulig. Vi betaler dommerne 200 kr for hver kamp de dømmer i barnefotballen. For ungdomsfotball gjelder egne satser og krav til erfaring/kurs.

Alle over 13 år kan bli klubbdommer.

 

Rekrutteringsdommerkurs

Sunnmøre fotballkrets arrangerer rekrutteringsdommerkurs 22. – 23. juni.
Er du over 15 år og har lyst til ei karriere som dommer, bør du melde deg på dette! Kurset er gratis!

Se link til kurset:
http://www.fotball.no/Kretser/sunnmore/Dommer/Nyheter/2013/REKRUTTERINGSDOMMERKURS-I-ALESUND-22-23-juni/

 

Program sommartrim 2013

Programmet er flyttet til egen side her:

http://www.gurskenil.no/aktivitetar/trimgruppa/sommartrim/

Dugnad mandag på River Plate

Vi har hatt store utfordringer med snøbrøyting de siste dagene. Nå er bana grønn, men vi har litt arbeid langs sidelinjene.

Neste uke starter vi opp med treningskamper. Vi trenger derfor hjelp.

Kom på dugnad i morgen kl. 17.30. Ta med spader/snøskuffer. Litt kaffe er også lurt å ta med :)

C-trenerkurs

Gursken IL ønsker å arrangere C-trenerkurs for alle som er interessert i å få grunnutdanning som trener. Dette er første steg for de som også vil satse på en karriere som trener på et høyere nivå.

Vi håper å få arrangert kurset lokalt over to dager (lørdag og søndag) her i Gursken. Når man tidligere måtte bruke 18 kurskvelder for å bli  C-trener, er det et svært godt tilbud når man nå har komprimert dette til to dager.

Vi ber deg ta kontakt med Tore dersom du er interessert.
Du trenger ikke å være aktiv trener denne sesongen for å være med på dette kurset. Målsetningen vår er at flest mulig av våre fremtidige trenere har dette kurset. Slik vil vi skape bedre kvalitet i treningstilbudet vårt.

I NFFs handlingsplan 2012 – 2015 er det et eksplisitt mål at i alle klubber med barne- og ungdomsavdelinger i Norge:

 • Skal ha en trener på hvert årstrinn i barne- og ungdomsfotballen med C-trenerkompetanse.
 • Alle trenerne i barnefotballen skal ha deltatt på barnefotballkvelden, samt å ha fullført delkurs 1 og følgelig ha autorisasjon som Barnefotballtrener.
 • Alle trenere i ungdomsfotballen skal ha deltatt på ungdomsfotballkvelden, samt å ha fullført ett av delkursene 3 eller 4.

Les mer om trenerkurset her:
http://www.fotball.no/Utdanning-og-kompetanse/Trener/NFF_C-lisens/Om-Trener-1/

 

Kvalitetsklubb

Gursken IL skal, i samarbeid med Sunnmøre fotballkrets starte arbeidet med et utviklingsarbeid som skal gi klubben godkjenning som kvalitetsklubb.

Målsetningen med arbeidet er først og fremst å skape mer og større kvalitet i aktivitetene for idrettslaget sine aktive.

For å nå dette er det viktig at idrettslaget har blant annet gode rutiner for de enkelt verv og oppgaver som skal løses.

Av de oppgaver vi står overfor i dette arbeidet nevner vi kort:

Plan for rekruttering av jenter og gutter
Sportsplan for barne- og ungdomslagene
Treneransvarlig
Organisasjonskart med rollebeskrivelser
Plan for økonomistyring
En koordinator for oppstartsåret for spillerne.
En klubbhåndbok iht NFFs kriterier
Har utarbeidet eget verdisett
Hjemmekampene gjennomføres etter NFFs Fair Play kriterier.
Følge NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
Har årlig en gjennomgåelse av verdigrunnlag, fair play regler og NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball overfor alle klubbens trenere, ledere og foreldre/foresatte.
Har en plan for registrering og oppfølging av politiattester
Førstehjelpsskrin til alle lag – rutiner for oppfølging

Vi inviterer alle som har interesse av å bidra med ideer, kompetanse eller tanker rundt dette til oppstartsmøte onsdag 13. mars kl. 17.30 på klubbhuset. Leder av kretsen, Bjørn Oskar Haukeberg, vil delta på møtet og være Gursken IL sin koordinator i dette arbeidet.

 

Team-søre samling for 2000 og 2001 modeller

Lørdag 9. mars er det samling for 2000 og 2001 modeller. Samlinga er på Larsnes kunstgrasbane kl. 11.30.

Alle Gurskenspillere født i disse årskullene oppfordres til å møte. Flott om trenerne også møter.

Saksliste årsmøtet 07.02 Kl. 19.00

Styret har laga slik sakliste til årsmøtet som finner stad på klubbhuset 07. februar 2013, kl. 19.00.

Det er ikkje kome inn saker frå medlemmane.

 

SAKLISTE ÅRSMØTET GURSKEN IL

 1. Godkjenning av stemmerett for frammøtte
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar
 3. Val av dirigent, referent og 2 medlemmar til å skrive under protokollen
 4. Handsaming av  idrettslaget si årsmelding og gruppeårsmeldingar
 5. Handsaming av idrettslaget sin rekneskap
 6. Handsame ny ”Lovnorm for idrettslag” – endring av idrettslaget sine vedtekter.Framlegg om endring av treningsavgifter
 7. Fastsetjing av medlemskontingent
 8. Budsjett 2013
 9. Val:

a)   Leiar, nestleiar og styremedlemmar

b)   Andre val i høve til organisasjonsplan vedteken av årsmøtet

c)   2 revisorar

d)   Representantar til ting og møte i dei organisasjonane som idrettslaget har representasjonsrett

e)   Valkomité med leiar og 2 medlemer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Styret

Endelig er vi i gang!

Galleriet inneholder 14 foto.

Strålende jenter!G11G12SkuddtreningFlotte trenere for G11 og G12!!SkuddtreningJ8 - superlag!!Spilløkt Føringsøvelse Føring av ball Forsvar vs angrep Stor aktivitet i kveld

I dag starta sesongen med trening for J8, G8, G11 og G12!

Mange fornøyde på trening i dag selv om det var kaldt!

 

Godt nyttår!

Da er vi i full gang med forberedelsene til en ny ssesong.

Vi stiller i år med følgende lag: j8, G8, G10, G11, G 12, G14, G16 og damelaget.

Ikke alle trenere er på plass, men litt etter litt faller det meste på plass.

De vi kan offentliggjøre forløpig er: Vegar Longva for J8, Ingvild A. Vik for G11, Tor Jørgen Kleppe m og Jørn Olsen for G 12 og Eivind Gjerde for damelaget.

Etter hvert som flere trenere kommer på plass vil vi offentliggjøre dette.

Vi minner om årsmøtet 07. Februar.

Tore

God Jul !

Styret vil ønske alle medlemmer ei riktig god jul!

Vi arbeider for tiden med å få på plass trenere og lagledere for neste sesong. Det ser ut til at vi ender opp med 8 lag.  J8, G8, G10, G11, G12, G14, G16 og senior damelag. (G14 og G16 i samarbeid med Gjerdsvik IL). Vi tar et lite forbehold om dette, men pr dags dato er dette planen.

Videre arbeider vi med å forberede årsmøtet (se egen sak på sida).

Vi minner alle om romjulsmarsjen 2. juledag kl. 13.

Styret vil takke alle trenere, lagledere og medlemmer i verv og utvalg for den innsatsen som har vært lagt ned gjennom sesongen.
Til slutt vil vi takke alle spillere og medlemmer for en flott sesong!

Riktig god jul alle sammen!

Styret

Årsmøte 2012

Innkalling til årsmøte 2012

Styret innkallar til årsmøte, og ynskjer gamle og nye medlemmar velkomne!

Møtedato: 07.02.2013
Møteidspunkt: Kl. 19.00
Møtestad: Klubbhuset Gursken IL

Saker til årsmøtet:
Saker som ynskjast tatt opp på årsmøtet må vere innkomne til styret innan 15. januar 2013.
Saker kan sendast til: tore.almestad@sande-mr.kommune.no

Fullstendig sakliste vert offentleggjort på vår heimeside www.gurskenil.no 17.01.2012

Velkomne!

Med helsing

Styret i Gursken IL

Gursken IL gratulerer Hødd og Steffen Moltu med cupfinalegullet!

Vi vil gjerne gratulere Hødd IL og «vår egen» Steffen Moltu med cuptriumfen!

I Gursken er vi stolte av deg, Steffen!

Det ble litt av ei helg for sunnmørsfotballen, og Sandefotballen. Sande fikk tre cupmestere i Steffen, Andreas og Bendik! Andreas som startet sesongen i 3. divisjon, fikk æren av å sette inn den avgjørende straffa i cupdramaet på Ullevål! Fantastisk gjort, og gratulerer Andreas!

Vi gratulerer også Bård Dalen med «Kniksenprisen», for sin lange innsats for fotballen lokalt, i kretssammenheng og som styreleder i Hødd.

 

Den store draktkampen!

 

Tussa skal i perioden 5. – 30. november kåre den tøffaste fotballdrakta på Søre Sunnmøre gjennom tidene. 19 fotballklubbar er med i konkurransen . I tillegg til heider og ære blir sigeren honorert med 30 000 kr.

Gursken IL er representert ved Jan Åge Fjørtoft. Han stiller i den siste drakta A-laget spelte i.

Vi oppmoder alle med hjerte i Gursken til å stemme fram Gursken IL si drakt.

Alle har ei stemme kvar, 7 dager i veka! Det betyr at alle bør stemme ein gong kvar dag, fram til 30. november!

Du stemmer på facebook.com/tussa

Lykke til!!

Billetter til cupfinalen Hødd – Tromsø

Gursken IL har fått 5 billetter til fordeling fra Hødd. Dette får vi som samarbeidsklubb i Team Søre.

Styret i GIL har bestemt at billettene fordeles etter loddtrekning blant de som er interessert i billettene, og vil reise på cupfinalen. Det er en forutsetning at en er medlem i GIL for å være med i trekningen. Det vil bli gitt 1 billett pr. navn. Vinnere vil ikke være med i videre trekninger.

Billettene er ikke for videresalg, da Gursken IL må oppgi navn til Hødd på hvem som skal ha billettene.

For å være med i trekningen må du sende en sms til Tore på tlf 95933931 med navnet ditt.
Dette må du ha gjort innen torsdag 11.09 kl. 18.00
Trekningen skjer på butikken torsdag samme dag kl. 20.00.

Vær vennlig å spre dette budskapet, slik at alle som vil får være med på trekningen.

Tore A
Leder GIL

Tidligare innlegg

Kategoriar