Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

ÅRSMØTE 2014

Torsdag 26.februar skjer det på Vonheim :)

Kl. 18.00 – 19.30 KICK OFF

for alle aldersbestemte, foreldre, trenere og oppmenn.
– Presentasjon av alle lag og trenere
– Presentasjon av treningskle
– Pizza og brus til alle :)

Kl. 19.30 ÅRSMØTE 2014

Styret i Gursken IL innkaller til årsmøte, og ønsker gamle og nye medlemmer velkommen :)

Saker til årsmøtet : Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innkomne til styret innen 12.februar 2015.

Saker kan sendast til :
Henriettehauge6@hotmail.no eller t.andersson@tussa.com

Med helsing styret i Gursken IL

Tidligare innlegg
Kategoriar