Generalsponsor

Vår stolte generalsponsor

-

Hovedsponsorar

Hovedsponsor
Hovedsponsor

-

Utstyrsleverandør

Umbro logo

Tur til Sandviktua

Trimgruppa arrangerer familietur til Sandviktua.

Søndag 29. April. kl 13.00

Oppmøte oppå Drgeskaret.

Turboka skal byttast o det blir trekking av premier.

Premie til alle barn som er med på turen!

Håper du blir med på tur!

 

Trimgruppa/Gil

Påmelding Gursken Cup 2018

Det er nå åpnet for påmelding av den tradisjonelle og populære Gursken Cup.

Cupen går av stabelen søndag 2 september, vel møtt.

Påmeldingsskjema finn du her

Påmelding Gursken Cup 2017

Det er nå åpnet for påmelding av den tradisjonelle og populære Gursken Cup.

Cupen går av stabelen søndag 3 september, vel møtt.

Påmeldingsskjema finn du her

 

Innkalling til årsmøte for Gursken IL 2016

Styret innkallar til årsmøte, og ynskjer gamle og nye medlemmar velkomne!

Møtedato: 15.02 klokka 19.00 på klubbhuset.

Saker som ynskjast tatt opp på årsmøte må vere innkomne styret innan 09.02, saker kan sendast til lennart.fylling@havyard.com.

Etter endt frist for å sende inn saker, vil årsmøtet 2016 bestå av ordinære årsmøtesaker samt behandling av ny lovnorm fra NIF.

Velkomne !!

 

Påmelding til fotballsesongen 2017

Det er nå mulig å melde seg på fotball for sesongen 2017, alle som veit dei skal spele fotball neste år må melde seg på her.

Oppfordrer også jenter/damer som har lyst å spele organisert damefotball i Gursken om også å melde seg på, slik at vi kan få ei viss oversikt om det i det heile tatt er praktisk mulig, det samme gjelder senior menn (over 16 år) som har lyst på ett lavterskeltilbud.

 

NB: Påmeldingsfristen for barne og ungdomsklassene er alt 19.10

 

 

Navn på spelaren (obligatorisk)

Fødselsesår (obligatorisk)

Navn på føresatt (obligatorisk)

Telefon til føresatt (obligatorisk)

E-post til føresatt (obligatorisk)

Eventuell melding

 

Kick Off 2016 sesongen/Årsmøte 2015 sesongen

GIL_LOGO_200_200

Gursken IL inviterer til «Kick off» for sesongen 2016 for alle aldersbestemte lag på klubbhuset Mandag 8 februar klokka 18:00. Det vil verte presentasjon av spelarar, trenarar og lagledarar itillegg til gratis pizza og brus til alle som møter.

Etterpå går årets årsmøte i Gursken IL av stabelen (ca 19:30), der håper vi også flest mulig har anledning til å delta. På agendaen står vanlige årsmøtesaker.

 

Vel møtt.

 

Mvh Styret i Gursken IL

 

sbm-logo-farge

 

Print

Mix7 gjor en kjempegod innsats i går på miniturneringa!

MIX7

ÅRSMØTE 2014

Torsdag 26.februar skjer det på Vonheim :)

Kl. 18.00 – 19.30 KICK OFF

for alle aldersbestemte, foreldre, trenere og oppmenn.
– Presentasjon av alle lag og trenere
– Presentasjon av treningskle
– Pizza og brus til alle :)

Kl. 19.30 ÅRSMØTE 2014

Styret i Gursken IL innkaller til årsmøte, og ønsker gamle og nye medlemmer velkommen :)

Saker til årsmøtet : Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innkomne til styret innen 12.februar 2015.

Saker kan sendast til :
Henriettehauge6@hotmail.no eller t.andersson@tussa.com

Med helsing styret i Gursken IL

Jente 6 på Tare Cup

jente6TareCup2014

Jente 6 har gjort en super innsats på Tare cup i dag. Vi e kjempe stolt av dei å gler oss til å sjå utviklinga vidare på disse jentene

Jente 6 på sin fyrste miniturnering!

jente 6 - miniturnering på Haundgodt

Jente 6 hadde si fyrste miniturnering i dag på Hasundgodt stadion. Kjempe bra innsats på alle jentene

GURSKEN CUP 2014

Dametrim 2014

Det har kommet nytt program for Dametrimmen 2014. Du finner det her: Dametrim 2014

Dommerkurs

Gursken IL ønsker flere klubbdommere. De som ønsker å bli klubbdommer kan kontakte Tore Almestad. Vi vil holde et klubbdommerkurs i samarbeid med fotballkretsen så raskt som mulig. Vi betaler dommerne 200 kr for hver kamp de dømmer i barnefotballen. For ungdomsfotball gjelder egne satser og krav til erfaring/kurs.

Alle over 13 år kan bli klubbdommer.

 

ÅRSMØTE 2013 GURSKEN IL – REFERAT

ÅRSMØTE 2013 GURSKEN IL (Referat) 13.02.2014 

Frammøtte av styret :

 • Tore Almestad
 • Kjell Hauge
 • Svein–Tore Sætre
 • Knut-Sindre Flåskjer
 • Jannike Breivik
 • Henriette Sætre Hauge

Med styret var totalt 15 personer frammøtte til årsmøtet.

 

Sak 1 :

Tore Almestad ønskte velkommen til årsmøtet.

Alle fremmøtte var medlemmer av idrettslaget, og blei godkjende med stemmerett.

Godkjenning av innkalling, sakliste og møteregler. Ingen merkander.

Sak 2 :

Val av leier : Tore Almestad blei valgt til leiar for møtet.

Val av skrivar : Henriette Sætre Hauge velgt til skrivar.

Vegard Longva og Janne Fenes blei foreslått til å skrive under protokollen, ingen merkander.

Sak 3 :

Tore Almestad gjekk gjennom årsmeldinga for styret, materialnemnd og sponsornemnd.

Kjekk Hauge gjekk gjennom årsmeldinga for anlegg.

Svein-Tore Sætre gjekk gjennom årsmeldinga for trimgruppa.

Kari Myklebust gjekk gjennom årsmeldinga for Gursken Cup.

Vegard Longva gjekk gjennom årsmeldinga for Jente 8.

Jannike Breivik gjekk gjennom årsmeldinga for G11.

Tore Almestad gjekk gjennom årsmeldinga for G7.

Rolf Kristian Vik gjekk gjennom årsmeldinga for G10.

Tore Almestad gjekk gjennom årmeldinga til G14, G12 og G16.

Mangler årsmeldinga for damelaget, og det beklager styret.

Kommentar til årsmelding, lage til felles «happening» for alle lag ved sesong slutt.

 

Sak 4 :

Regnskapen for 2013 :

Oddbjørn Vågen og Janne S. Nykrem har utarbeida revisjonmelding for 2013. Tore Almestad gjekk gjennom denne meldinga.

Merethe Almestad gjekk gjennom regnskapet for 2013 for årsmøtet.

Driftresultatet til Gursken Il er kr. -114 566,21,-

 • Spørsmål ang kioskutgifter harmonerer ikkje. Det har vært ei gransking i denne saka, men kan ikkje finne feilen.

Det er for dårlige rutiner når det gjeld kiosknemnda, og dette er kommer det nye styret til å ta tak i. Rutiner på innkjøp, utgifter og kontanter.

 • Gursken IL har ikkje følgt regelverket for lønnsoppgåveplikt for skattefrie lag og foreininger, lønnsoppgåvepliktige ytinger har ikkje vorte lønnsmelde.

Årsmøtet forventer ved det nye styret i ettertid syter for innskjerpa rutiner opp i mot revisjonmeldinga.

Regnskapen blei godkjent.

 

Sak 5 :

Valgnemnda har fått frist til den 25.mars for å fylle kiosknemnda og kampoppsett Gursken Cup.

Sjå original og rettinger for valgnemnda ved vedlegge bakerst.

 

Sak 6 :

Gursken stadium.

Larsnes/ Gursken vil bruke grasbana frå juni av, men dette må vi få ei avtale på.

Det var snakk om innkjøp av Bio-klipp.

Styret vil sjå nærmere med framtida for grasbana, evaluering etter 1 år.

 

Sak 7:

River Plate, garderobeforhold.

Årsmøtet har drøfta og gir fullmakt til styret for å bedre garderobeforholdet ved River Plate.

 

Ref.

Henriette Sætre Hauge

SAKLISTE ÅRSMØTET GURSKEN IL 2013

 

 1. Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar
 2. Val av dirigent, referent og 2 medlemmar til å skrive under protokollen
 3. Handsaming av  idrettslaget si årsmelding og gruppeårsmeldingar
 4. Handsaming av idrettslaget sin rekneskap
 5. Fastsetjing av medlemskontingent
 6. Val:
  1. Leiar, nestleiar og styremedlemmar
  2. Andre val i høve til organisasjonsplan vedteken av årsmøtet
  3. 2 revisorar
  4. Representantar til ting og møte i dei organisasjonane som idrettslaget har representasjonsrett
  5. Valkomité med leiar og 2 medlemer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 7. Gursken Stadion – kva med framtida?
 8. River Plate – garderobeforhold. Skal idrettslaget ta initiativ til opprusting?

Styret

Tidligare innlegg

Kategoriar